ماسک مخصوص موهای رنگ شده فولیکا
365,000 ریال 365,000 ریال 365000.0 IRR
ماسک مخصوص موهای شکننده فولیکا
290,000 ریال 290,000 ریال 290000.0 IRR
ماسک مخصوص موهای آسیب دیده فولیکا
365,000 ریال 365,000 ریال 365000.0 IRR
شامپو آمینکس فولیکا
1,306,000 ریال 1,306,000 ریال 1306000.0 IRR
شامپو اورکس فولیکا
1,158,000 ریال 1,158,000 ریال 1158000.0 IRR
سرم تک دوز تقویت کننده مو فولیکا
2,578,000 ریال 2,578,000 ریال 2578000.0 IRR
شامپو تقویت کننده مو فولیکا
447,000 ریال 447,000 ریال 447000.0 IRR
شامپو ضدشوره مخصوص موهای چرب فولیکا
275,000 ریال 275,000 ریال 275000.0 IRR
شامپو مخصوص موهای آسیب دیده فولیکا
183,000 ریال 183,000 ریال 183000.0 IRR
شامپو ملایم فولیکا
173,000 ریال 173,000 ریال 173000.0 IRR
شامپو حجم دهنده مو فولیکا
236,000 ریال 236,000 ریال 236000.0 IRR
شامپو مخصوص موهای رنگ شده فولیکا
199,000 ریال 199,000 ریال 199000.0 IRR
شامپو ضدشوره مخصوص موهای خشک فولیکا
220,000 ریال 220,000 ریال 220000.0 IRR
شامپو سولفوسال فولیکا
1,270,000 ریال 1,270,000 ریال 1270000.0 IRR
لوسیون متعادل کننده چربی پوست فولیکا
480,000 ریال 480,000 ریال 480000.0 IRR
لوسیون تقویت کننده مو فولیکا
555,000 ریال 555,000 ریال 555000.0 IRR
شامپو تقویت کننده و حجم دهنده فولیکا
743,500 ریال 743,500 ریال 743500.0 IRR